LİSANÜSTÜ BURSLAR

Üniversitelere bağlı enstitülerde Lisansüstü öğrenim (tezli yüksek lisans ) yapan başarılı ve maddi imkanı kısıtlı olan öğrencilere başvurmaları halinde karşılıksız burs verilir.

Tezli yüksek lisans için öğrencinin lisan mezuniyet genel not ortalamasının en az 3.00/4.00 veya 75/100 olması şarttır.

Diğer şart ve özellikler :

Vakıf burslarına başvuru tarihinde adayların “Tezli Yüksek Lisans” düzeyinde (27) yaşından büyük olmamaları şarttır.