1

Başvuru Bilgilendirmesi

2

Başvuru Bilgileri

3

Gönderim

Başvuru Formu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla SARBAK VAKFI olarak kişisel bilgilerinizin aşağıda belirtilen kapsam dahilinde kaydedileceğini, saklanacağını, güncelleneceğini, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabileceği, aktarılabileceğini, sınıflandırılabileceğini ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usul ve esaslara göre işlenebileceği hususlarında siz değerli ögrencilerimizi bilgilendirmek isteriz.
Kişisel bilgiler; ad, soyad, TC kimlik numarası olmak üzere başta kimlik, adres ve iletişim bilgileri gibi sizin belirlenmenizi veya belirlenebilir olmanızı sağlayacak her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

Burs başvurusu kabul edildiği bildirildikten sonra hazırlanması gereken belgeler;
 • ÖSYM Belgesi
 • Öğrenci Belgesi
 • Aile Gelir Belgesi (Maaş Bordrosu, Maaş Yazısı, Çiftçilik Belgesi vs.)
 • Adli Sicil Belgesi
 • Nüfus Aile Kayıt Belgesi
 • Transkript (Ara Sınıf Öğrencileri için)
 • Kira Kontratı( Varsa)
 • 1. Derece Şehitlik Belgesi ( Varsa)
 • Özür Belgesi (Varsa)
 • Taahhütname Formu(Lütfen Tıklayınız)

Başvuru Bilgileri


 • Sarbak Metal Bünyesinde 1 nci derece akrabanız varmı?