1

Bağış Bilgilendirmesi

2

Bağışcı Bilgileri

3

Gönderim

Bağış Hakkında

Bağışlar şartsız ve şartlı olarak yapılabilir. Vakfa yapılacak bağışlar, Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilebilir. Ancak şartlı bağışların kabulü Mütevelli Heyeti’nin onayına bağlıdır. Bağışlar, Vakfa gelir kayıt edilerek, bağışlanan iktisadi kıymetin mahiyetine ve mevcut ihtiyaca göre Yönetim Kurulu kararı ile vakfın kuruluş amacına uygun olarak kullanılır veya sarf edilir. Şartlı bağışlar, ancak bağışlayanın arzusu yönünde kullanılabilir. Şu kadar ki, şartlı bağışların kabul edilebilmesi için mevcut şart veya mükellefiyetlerin Vakfın amacına aykırı düşmemesi gerekir. Vakıf, Mülkî idare Amirliği’ne önceden bildirimde bulunmak şartı ile mevzuat doğrultusunda yurtdışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan bağış, aynî ve nakdî yardım alabilir. Nakdî yardımların bankalar aracılığı ile alınması ve kullanılmasından önce Mülkî İdare Amirliği’ne bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur. Yukarıdaki esaslara uymayan bağışlar Vakıfça kabul edilemez.

Vakfımızca kabul edilen bağış miktarı 2023 – 2024 eğitim-öğrenim yılı için bir bursiyer öğrencimizin aylık burs miktarı olan 600 Lira X 9 Aylık Toplam 5400 Lira ve katları şeklindedir. Önceliğimiz, bağışlarınızı bursiyerlerimizin eğitimlerinde destek amaçlı değerlendirmek olacaktır.

Bağışcı bilgileri

Değerli bağışcımız!
4 Yıl boyunca, yılda 9 ay olacak şekilde websitemizde acıklanan miktar ile 1 Bursiyerimizin bursunu üslenmek isterseniz,
formumuzu doldurup gönderdikten sonraki ekranda bulunan evrak ile bir ögrencimizi sizler'de okutabilirsiniz.

Tüm Bilgilerinizi Onaylıyorsanız Lütfen Gönder Dügmesine basınız