LİSANS BURSLARI

Vakıf bursları, lisans kademesinde hazırlık sınıfı ve takip eden sınıflardaki öğrencilere verilir. Hazırlıktan birinci sınıfa geçenler ara sınıfta sayılır. Dağıtımda da ara sınıf fark gözetilmez. Başarılı ve maddi imkanlardan daha mahrum olan adaya öncelik tanınır.


Burs başvurular mutabakat imzalamış olunduğumuz üniversiteler ve üniversitelerin vakıfları aracılığı ile yapılır.

Protokol imzalanan üniversiteler ve üniversitelerin vakıfları aşağıdadır.

Yıldız Teknik Üniversitesi Vakfı


Burs için gerekli başarı şartları :

Ara sınıf öğrencileri için burs Tıp Fakültelerinde 1+6 yıl, Mühendislik ve Hukuk fakültelerinde 1+4 yıl veya yarıyıl normal eğitim öğretim programının derslerinden başarısız dersi olmayan ve eklemeli başarı not ortalaması (4) üzerinden en az 2,5/4, (100) üzerinden yapılan değerlendirmede en az 60 olup bir üst yıl veya yarıyıla geçiş hakkı kazanan adaya tahsis edilir. Başarı derecesi yüksek olan adaya öncelik tanınır.

Vakıf burslarına başvuru tarihinde adayların “Lisans” eğitim düzeyinde (25) yaşından büyük olmamaları şarttır.