LİSANÜSTÜ BURSLAR

Üniversitelere bağlı enstitülerde Lisansüstü öğrenim (tezli yüksek lisans ) yapan başarılı ve maddi imkanı kısıtlı olan öğrencilere başvurmaları halinde karşılıksız burs verilir.


Burs başvurular mutabakat imzalamış olunduğumuz üniversiteler ve üniversitelerin vakıfları aracılığı ile yapılır.

Protokol imzalanan üniversiteler ve üniversitelerin vakıfları aşağıdadır.

Yıldız Teknik Üniversitesi Vakfı


Tezli yüksek lisans için öğrencinin lisan mezuniyet genel not ortalamasının en az 3.00/4.00 veya 75/100 olması şarttır.

Diğer şart ve özellikler :

Vakıf burslarına başvuru tarihinde adayların “Tezli Yüksek Lisans” düzeyinde (27) yaşından büyük olmamaları şarttır.