SARBAK ÇALIŞAN BURSU

Sarbak Metal AŞ çalışanlarının çocuklarına verilecek bursta kriterler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

  • Burs verilecek öğrencinin Anne ya da Baba’sının aktif çalışan olması,

  • Anaokulu-okul öncesi -ilk ve orta öğretim öğrencilerinin burs kapsamı dışında olması,

  • Bursiyerin Burs Yönetmeliginde bulunan Lisans, Lisans Üstü ve Meslek Yüksek Okulu Bursları Kapsamında olmalıdır.

  • Bursiyerin Vakfın belirlediği bursiyer başarı kriterlerini sağlaması

  • Çalışanın birden fazla çocuğu olsa bile sadece bir çocuğuna burs verilmesi,

  • İşten ayrılan çalışanın bursiyer çocuğu var ise bursunun kesilmesi,

  • Yıl içinde belirlenerek açılacak kontenjanın fazlası adette müracaat olur ise kabul sıralamasının ÖSYM sıralama puanına göre yapılması,

  • Hiç bir şekil ve şartta; çalışanın nüfusuna kayıtlı çocuğu dışında herhangi bir akrabasına burs verilmemesi,

  • Burs alan bursiyerin ; çalışanımız olan anne ya da babasının vefat etmesi veya öksüz kalması durumunda bursunun kesilmemesi